Filipino / Tagalog

Kunin mo ang pera. Sa iyo ito.

Huwag palampasin ang suporta ng pamahalaan na maaaring marapat ka para sa iyong mga bayarin sa enerhiya.